לא קיים דיווח של הממונה על חוק חופש המידע

דרכי תשלום אגרות חופש המידע:
בהמחאה בנקאית לכבוד מועצה מקומית מע'אר

שיעורי הארנונה ומועד תשלומה:
נבחרי הציבור אישור בישיבתם מיום 22/01/2019 במליאה מספר 3/2019 בסעיף שלוש : 
אישור הארכת תשלום ארנונה בהוראת קבע בנקאית עם הנחה בשיעור 2% עד ליום 15/02/2019.
החלטה מספר 3/2019-3 :

  1. אישרו חברי המליאה הנוכחים הארכת תשלום ארנונה בהוראת קבע בנקאית עם הנחה בשיעור 2% עד ליום 15/02/2019.

צו הארנונה - לעיון בצו לחץ כאן

 

מידע על התאמות נגישות שבוצעו במחלקות הרשות המקומית

  1. מחלקת גבייה
  2. מחלקת הנדסה
  3. מחלקת גזברות
  4. מחלקת רווחה
  5. לשכת ראש הרשות בתהליך הנגשה
  6. מחלקת חינוך בתהליך הנגשה

מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור:

לעיון לחץ כאן