עיריית מגאר

טלפון - 04-6787000

דוא"ל - info@al-maghar.co.il