מדינת ישראל
משרדים: רווחה, חינוך, בריאות, קליטה, בטחון פנים

 

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון:

מנהלת התכנית : ספאא סלאח אלדין

ממונה יישובי : עלי קיזיל

מנהלת המרכז לגיל הרך : רים אבו גוש

מנהל היחידה להתפתחות הילד : מוחמד סלאמי

ביישוב מופעלות 13 מענים לכל מענה יש אחראי מענה, מנהל מענה וצוות מלווה. ( כל התוכניות מופעלות בשיתוף עם הרשות המקומית 10% מהתקציב.)

 1. מניעת אלימות וונדליזם- מופעלת בשני התיכונים בשיתוף עם עיר ללא אלימות

 2. המשחק ככלי טיפולי- מופעלת בשש טיפות חלב בשיתוף עם שיקום שכונות

 3. הקמת יחידה התפתחותית-  נמצאת במרכז לגיל הרך בשיתוף עם שיקום שכונות

 4. המרכז לגיל הרך- נמצא ליד הביטוח הלאומי ביישוב מופעל בשיתוף שיקום שכונות ועיר ללא אלימות.

 5. חדרי שלווה- שני חדרי שלווה מופעלים בשני בתי ספר יסודיים, יסודי א' ויסודי ד' בשיתוף עם עיר ללא אלימות.

 6. מל"א- מופעל בחטיבות הביניים בשיתוף עם הרווחה החינוכית

 7. תל"ם- מופעל בחטיבות הביניים בשיתוף עם רווחה החינוכית

 8. מועדונית מתבגרים- מופעלת בשיתוף עם מחלקת רווחה

 9. מועדונית טיפולית לגיל הרך- מופעלת בשיתוף עם מחלקת הרווחה

 10. תכנית משפחות להורים ולילדים- מופעלת בשיתוף עם מחלקת הרווחה

 11. טיפולים קבוצתיים- בשיתוף עם מחלקת רווחה

 12. מועדון טיפולי לנערות במצוקה – בשיתוף עם מחלקת רווחה

 13. מרכז טיפולי לנערים בסיכון- בשיתוף עם מחלקת רווחה

 

היבטים מרכזיים הנמצאים בלב התכנית הלאומית:

 1. המשך והעמקת העבודה הבין מקצועית ובין תחומית באמצעות ליווי בין מקצועי ובין ארגוני של המענים בעת ההפעלה.

 2. בחינה מתמשכת ומתמדת של התפוקות והתוצאות של המענים כבסיס לאיתור הישגים ואתגרים, הגדרת סוגיות וקבלת החלטות ביחס למענים המופעלים במסגרת התכנית ואף מחוצה לה. בהתבסס על הנתונים והמידע שמפיקים אחרי מילוי טופס התמ"י ( טופס תשתית מידע יישובי).

 3. שמירה על ניהול שותפות עם כל  המחלקות, גופים מקצועיים ופרויקטים שונים בתוך היישוב שמטרתם צמצום מספר הילדים והנוער הנמצאים בסיכון והחיים בנסיבות שפוגעות ברווחתם. ( שיקום שכונות, עיר ללא אלימות, יחידת נוער, רווחה חינוכית, מחלקת רווחה, מחלקת חינוך, המחלקה לשירות הפסיכולוגי.......)

 

הרמה המקומית יישובית

הממונה על התכנית ברשות הוא ראש הרשות או אדם מטעמו. בכל יישוב פועלת ועדה יישובית. הועדה היישובית היא ועדה בין מקצועית הכוללת את נציגי כל משרדי הממשלה השותפים לתכנית ופועלים ביישוב ( משרד רווחה , בריאות , חינוך , ביטחון פנים) , נציגי ציבור, בני נוער ונציגים נוספים על פי הזמנת הרשות.בראש הועדה עומד הממונה על התכנית ברשות. בכפוף לוועדה היישובית פועלת בכל יישוב ועדות מקצועיות על פי גילאי הילדים כדי להבטיח תשומת לב לילדים בגיל הרך, פועלות בכל יישוב שתי ועדות מקצועיות : ועדת גיל רך וועדת יסודי ונוער. בכל יישוב פועל מנהל תכנית האחראי להפעלת התכניות ביישוב ומשמש כמרכז הוועדה הבין מקצועית ותת הוועדות.

בכבוד רב,
סלאח אלדין ספאא
מנהלת יישובית לתוכנית הלאומית ילדים ונוער בסיכון