מחלקות עיריית מע'אר 

 1. מחלקת גבייה
 2. מחלקת רווחה
 3. מחלקת חינוך
 4. מחלקת חינוך בלתי פורמאלי
 5. מרכז גיל רך
 6. תכנית לאומית 360
 7. שפ"ע( תברואה, תחזוקה, רישוי עסקים )
 8. הנדסה
 9. היחידה להתפתחות הילד
 10. לשכת מנכ"ל
 11. לשכת ראש העיר
 12. הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול


لمشاهدة نص  خدمات البلدّية