שמות נציגי הציבור בוועדות קבלת עובדים למעוצה המקומית:
 

1- מהנא הזימה
2- סלימאן עמראן
3- וליד טואפרה.
4- נאזם סרחאן.
5- חנא קרואני.