שם קופת החולים

מיקום

קופת חולים כללית

מרכז הכפר כביש ראשי

קופת חולים כללית

שכונת ג'משה כביש ראשי

קופת חולים לאומית

שכונה ותיקה בסמוך למועצה המקומית

קופת חולים לאומית

שכונה מערבית

קופת חולים מכבי

כביש ראשי בסמוך לכנסייה

קופת חולים מאוחדת

בסמוך לבנק לאומי כביש 807 לכיוון טבריה

קופת חולים מאוחדת

שכונת ראס אל חביה