מיקום מרכז הקליטה

שכונה

ביה"ס יסודי א'

שכונה ותיקה מרכז הכפר

ביה"ס יסודי ג'

שכונת מנסורה

ביה"ס יסודי ד'

שכונת ראס אל חביה

ביה"ס יסודי ה'

שכונת אל גודראן