שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
הזמנה להציע הצעות לרכישת עגלת טרקטור 10/01/2022 20/01/2022
הצעת מחיר עבור הקמת תשתיות מחשוב ותשתיות תקשורת 21/12/2021 31/01/2022
אספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית עבור יחידות העירייה 21/12/2021 31/01/2022
הגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים של מועצה מקומית מע'אר 31/03/2021
הגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים של מועצה מקומית מע'אר 31/03/2021

עבור לארכיון המכרזים