שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מזכיר בבית ספר חט"ב א' 19/11/2021 02/12/2021
מזכיר בבית ספר מקיף ע"ש קאסם גאנם 19/11/2021 02/12/2021
סגן מנהל אגף כספים 19/11/2021 02/12/2021
הגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים של מועצה מקומית מע'אר 31/03/2021
הגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים של מועצה מקומית מע'אר 31/03/2021

עבור לארכיון המכרזים