גורם חירום והצלה

פרטי התקשרות

הערות

קב"ט מועצה

050-5377589

מועצה מקומית מע'אר

מוקד עירוני מע'אר 

04-6716481

מועצה מקומית מע'אר

ועדת מל"ח – מועצה מקומית מע'אר - מכלול מידע לציבור

04-6882717/8

פועל בזמן חירום בלבד

מגן דוד אדום

101

חיוג מקוצר

משטרה

100

חיוג מקוצר

כיבוי אש

102

חיוג מקוצר

חברת חשמל

103

חיוג מקוצר